Bli medlem

Som medlem i Konstkollektivet får du tillgång till:

 • Hyra utrustning & lokaler

  Hyra Konstkollektivets utrustning och lokaler. Här finns replokaler, co-working space med mötesrum och kontorsplatser, scen, konsthall och ateljéplatser. SÅ HÄR GÅR DET TILL

 • Kontaktnät

  Att via anslag på Konstkollektivet och via hemsidans interna forum komma i kontakt med andra kulturutövare och skapa nya kontaktnät. Du erbjuds också att delta i forumgrupper och nätverksträffar.

 • Evenemang

  Möjlighet att som kulturutövare arrangera egna evenemang. Dessutom erbjudanden om att gratis eller rabatterat ta del av vissa av Konstkollektivets publika arrangemang och workshops.

 • Studieförbundet Vuxenskolan

  Ta del av Konstkollektivets samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan som kan innebära mervärde för din verksamhet. SÅ HÄR STARTAR DU EN STUDIECIRKEL

Bli medlem till nästa årsmöte! Välj mellan individuellt medlemskap och gruppmedlemsskap.

Genom att teckna medlemskap godkänner du att:

 • – Konstkollektivet, Studieförbundet Vuxenskolan och Mölndals stad hanterar dina personuppgifter. (läs mer)
 • – Följa föreningens stadgar, avtal och ordningsregler. 
 • – Medlemskapet gäller från dagen efter årsmötet innevarande verksamhetsår fram till och med årsmötet påföljande verksamhetsår.
 • – Betala medlemsavgift med kort via betaltjänsten Stripe här på hemsidan (Stripes villkor)
 • – Du är minst 18 år.
 • – Konstkollektivet kan komma att göra e-postutskick till den
  e-postadress som anges vid registreringen.
 • Studieförbundet vuxenskolan kan komma att kontakta dig i syfte att inkludera dig i deras studiecirkelverksamhet. 
 • – Acceptera och följa användarvillkoren för hemsidan.
 • Hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar i dessa villkor.