OM KONSTKOLLEKTIVET

Konstkollektivet är en idéell medlemsförening. Vi är en plattform och ett nätverk för fri kultur och dess utövare. Föreningen driver projekt, kulturstrategiska frågor och en gemensam arbetsplats med anpassade replokaler i Mölndal.

Konstkollektivets mål är att vara en hållbar och tvärkonstnärlig plattform för kulturutövare.

Föreningens vision är att vara en hållbar kulturplats i Mölndal med regionala, nationella och internationella samarbeten.

Vårt syfte är att vara en välkomnande mötesplats för kulturella och sociala projekt.

Konstkollektivet drivs av sina medlemmar, dess styrelse och föreningens administratör och verksamhetsutvecklare.

Vi har utvecklat lokalerna så att det idag finns plats för idé till färdig produktion. Kontorplats, mötesrum, sångrum, replokaler, blackbox, fotostudio, och en egen scen är några exempel på platser där projekt kan få gro.

Konstkollektivet vill skapa utrymme för kulturupplevelser, fortbildning, workshops och vara ett föredöme som arbetsplats.

Läs föreningens stadga:

Konstkollektivets stadga

HISTORIA KONSTKOLLEKTIVET

Konstkollektivet startades i oktober 2014 ur ett initiativ från ett 10 -tal nyutexaminerade artister och skådespelare som önskade en gemensam arbetslokal att verka från.

Med en prövotid från Mölndals stads kulturförvaltning på 6 månader fick gruppen chans att gå in i “Grevedämmet”, en gammal folkskola med anor från 1860-talet.

Platsen ligger längst upp i Mölndals kvarnby och har varit skola, fritidsgård, boende för utbytesvolontärer och huserat en rad olika kommunala verksamheter. Mölndals stad är förvaltare av de tre lokalerna som Konstkollektivet idag hyr.

Under prövotiden ordnades fix och städdagar, en formell ideell förening bildades, system byggdes sakta upp och en rad kulturutövare började repetera.

Föreningen växte snabbt och är nu Mölndals största kulturhus.

Mölndals stad trodde på projektet och hjälpte oss hitta en hållbar lösning på den kommande hyran- Vi blev sambos med Mölndals Teaterglädje, en daglig verksamhet med teaterinriktning för personer med funktionsvariationer.

Sedan starten 2014 har föreningen bland annat: haft två festivaler, en rad workshops, öppna hus och evenemang. Drivit egna projekt där barn och unga fått gå gratis scenkonstskola, nyanlända fått möjlighet att delta i kulturlivet och en rad scenkonstaktörer getts möjlighet att genomföra repetitioner och föreställningar.