Kvinnlig Prioritet

Kvinnlig Prioritet är en ideell förening med säte i Göteborg.

Kvinnlig Prioritet verkar för unga kvinnor i psykisk ohälsa genom opinionsbildning, projekt, föreläsningar, studiecirklar och biblioterapeutisk forskning. 

Föreningens verksamhet består främst i aktiviteter som syftar till att använda kultur som välmående-främjande verktyg. Detta för att engagera unga kvinnor i sitt eget välmående och hjälpa dem driva sina krav utefter och på målgruppens villkor.

Just nu driver Kvinnlig Prioritet litteraturprojektet My brain hums with scraps of poetry and madness,– textworkshops för dig som identifierar dig som tjej och har erfarenhet av psykisk ohälsa, på Konstkollektivet. Läs mer om projektet här

Kvinnlig Prioritet erbjuder även kurser och workshops inom litteratur, text, konst, musik och skapande.

Hemsida

Instagram

Mejl:info@kvinnligprioritet.se

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.