Ny samarbetspart! Dark duck Agency!

Vi vill stolt presentera vår nya samarbetspart! Samarbetet firas i ett digitalt releaseparty den 20/4 kl 18.00 via våra respektive facebooksidor.

DARK DUCK AGENCY 

Dark duck agency och Konstkollektivet har ingått ett partnerskap där vi ser många gemensamma nämnare- inte minst kring vår gemensamma målgrupp- skådespelare och musiker.

  • Partnerskapet har för avsikt att stärka kulturen i Mölndal, att vara en drivande motor i att hitta nya sätt att nå ut med kulturen och uppmuntra kulturutövare i Mölndal att vilja utvecklas och ta sin konstutövning till nästa nivå.
  • Partnerskapet har också för avsikt att stärka PARTERNAS respektive varumärken och hitta synergieffekter som gynnar båda organisationer på sikt. Parterna skall i mån av tid och resurser verka som bollplank för den andre parten samt vara den andre parten behjälplig med expertkunskap inom respektives expertområden.

Om Dark duck agency:

Dark Duck Agency är en talangbyrå med säte i Mölndal. Tillsammans med talangerna utvecklar Dark Duck Agency talangerna mot sin potential och arbetar aktivt för att göra dem attraktiva på marknaden. Idag finns det ett stort antal fantastiska talanger från södra Sverige, Dark Duck Agencys mål är att ge dessa talanger en central position på den svenska och internationella marknaden. Dark Duck Agency utvecklar målmedvetet sina talanger och är en drivande kraft i deras resa för att nå sina personliga mål. Engagemanget och viljan att utvecklas är nyckeln för talangerna såväl som för Dark Duck Agency.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.