Kulturbank Mölndal

2019 kommer Konstkollektivet arbeta aktivt för att samla kulturella och kreativa näringar, föreningar, konstnärer och artister i Mölndal i ett stort nätverk. Nätverket ska i sin tur leda till samarbetsmöjligheter och ett “showroom” för lokalproducerad konst och kultur! Bor/verkar du i Mölndal och vill vara en del av nätverket? Maila då: anna@konstkollektivet.se