Kulturbank Mölndal

2019 kommer Konstkollektivet arbeta aktivt för att samla kulturella och kreativa näringar, föreningar, konstnärer och artister i Mölndal i ett stort nätverk. Nätverket ska i sin tur leda till samarbetsmöjligheter och ett “showroom” för lokalproducerad konst och kultur! En första branschträff äger rum den 2 maj klockan 18-21 på Konstkollektivet, Kvartersscen Under. Träffen innefattar mingel, en workshop samt information om … Read More