Above Sea – en serie teckningar

Helgutställning på Konstkollektivet: ”Above Sea – what an exciting life of a drawing” Johanna Ljungberg ställer ut en serie nya teckningar i Whiteboxen på Konstkollektivet. Verken som visas är ett pågående arbete som söker hitta tillbaka till ett lustfyllt och meditativt sätt att teckna. Verken hittar sin inspiration från livets motsägelser och kontraster. Sådant som inte kan finnas utan den … Read More