Textworkshop: My brain hums with scraps of poetry and madness

KonstkollektivetLeave a Comment

Vill du göra din litterära röst hörd? Då söker Konstkollektivets samarbetspart Kvinnlig Prioritet dig! Nu startar Kvinnlig Prioritet igång litteraturprojektet My brain hums with scraps of poetry and madness – textworkshops för dig som identifierar dig som tjej och har erfarenhet av psykisk ohälsa. Träffarna sker en gång i veckan med start i maj och tillsammans testar vi på olika … Read More

Textworkshop: My brain hums with scraps of poetry and madness

KonstkollektivetLeave a Comment

Vill du göra din litterära röst hörd? Då söker Konstkollektivets samarbetspart Kvinnlig Prioritet dig! Nu startar Kvinnlig Prioritet igång litteraturprojektet My brain hums with scraps of poetry and madness – textworkshops för dig som identifierar dig som tjej och har erfarenhet av psykisk ohälsa. Träffarna sker en gång i veckan med start i maj och tillsammans testar vi på olika … Read More

Textworkshop: My brain hums with scraps of poetry and madness

KonstkollektivetLeave a Comment

Vill du göra din litterära röst hörd? Då söker Konstkollektivets samarbetspart Kvinnlig Prioritet dig! Nu startar Kvinnlig Prioritet igång litteraturprojektet My brain hums with scraps of poetry and madness – textworkshops för dig som identifierar dig som tjej och har erfarenhet av psykisk ohälsa. Träffarna sker en gång i veckan med start i maj och tillsammans testar vi på olika … Read More

Textworkshop: My brain hums with scraps of poetry and madness

KonstkollektivetLeave a Comment

Vill du göra din litterära röst hörd? Då söker Konstkollektivets samarbetspart Kvinnlig Prioritet dig! Nu startar Kvinnlig Prioritet igång litteraturprojektet My brain hums with scraps of poetry and madness – textworkshops för dig som identifierar dig som tjej och har erfarenhet av psykisk ohälsa. Träffarna sker en gång i veckan med start i maj och tillsammans testar vi på olika … Read More

Textworkshop: My brain hums with scraps of poetry and madness

KonstkollektivetLeave a Comment

Vill du göra din litterära röst hörd? Då söker Konstkollektivets samarbetspart Kvinnlig Prioritet dig! Nu startar Kvinnlig Prioritet igång litteraturprojektet My brain hums with scraps of poetry and madness – textworkshops för dig som identifierar dig som tjej och har erfarenhet av psykisk ohälsa. Träffarna sker en gång i veckan med start i maj och tillsammans testar vi på olika … Read More

Kvinnlig Prioritet

Kvinnlig Prioritet är en ideell förening med säte i Göteborg. Kvinnlig Prioritet verkar för unga kvinnor i psykisk ohälsa genom opinionsbildning, projekt, föreläsningar, studiecirklar och biblioterapeutisk forskning.  Föreningens verksamhet består främst i aktiviteter som syftar till att använda kultur som välmående-främjande verktyg. Detta för att engagera unga kvinnor i sitt eget välmående och hjälpa dem driva sina krav utefter och … Read More

Textworkshop: My brain hums with scraps of poetry and madness

KonstkollektivetLeave a Comment

Vill du göra din litterära röst hörd? Då söker Konstkollektivets samarbetspart Kvinnlig Prioritet dig! Nu startar Kvinnlig Prioritet igång litteraturprojektet My brain hums with scraps of poetry and madness – textworkshops för dig som identifierar dig som tjej och har erfarenhet av psykisk ohälsa. Träffarna sker en gång i veckan med start i maj och tillsammans testar vi på olika … Read More